با بهشتیان

امروز روزي است كه بايد زمينة ظهور آقا امام زمان(عج) را فراهم سازيم. هنوز ديدگان مستضعفان عالم به روح خدا و قلب تپندة امت حزب‌الله دوخته شده است. پس، به ياري اين شير دلير بشتابيد و پيرو خط امام باشيد و حب رياست و مقام را كنار بگذاريد، كه همة ما در پيشگاه خدا مسئوليم، و اين وظيفة ماست كه صادركنندة انقلاب به سراسر جهان باشيم.

سردارشهیدحسن باقری

مناسبتهای دفاع مقدس

سالروز زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا 

اخبار برگزیده